Взаимна академия за естествено учене

Взаимна академия за естествено учене 24 май, А-Хъб, 18.30 – 20.30 ч. Регистрация за участие – тук.  Когато получиш – дай; когато научиш – научи другите. – Мая Анджелоу Взаимната академия е общност за учене, в която ще се събираме веднъж или два пъти месечно, за да: споделяме помежду си опита и практиките за свободно…