Разчупи изолацията

Разчупи изолацията Откога не си говорил с някой за важните неща? Рядко се заговаряш с друг, така че да се чуеш – да се чуеш, без да се надвикваш; да чуеш себе си, а не просто него. Да се чуеш за нещата, които не ти дават мира или пък нещата, които ти носят мир; нещата,…