Травма и изцеление: връщане към целостта

ТРАВМА И ИЗЦЕЛЕНИЕ: ВРЪЩАНЕ КЪМ ЦЕЛОСТТА 11 април 2018, ул. Цанко Церковски 36, ет.2 Забелязал ли си, че определена травма, която си изживял, ограничава потенциала ти? Че в живота ти има повтаряеми модели на поведение, нежелателни импулсивни реакции, страхове или желание за контрол? Че в дадени ситуации “замръзваш” и губиш ума и дума или пък…