Решаващият въпрос и как да го зададем качествено

Решаващият въпрос и как да го зададем качествено   В този свят на разнообразието, в който живеем, въпросът Как да постигнеш нещо има безброй отговори, при това всичките възможни. Затова често когато се заровим в него, се залутваме и спираме да вървим. Важният въпрос, въпросът, който ще ни задвижи, е въпросът Какво. Когато решиш какво…

Криворазбраното развитие – капанът за зрелостта

Криворазбраното развитие – капанът за зрелостта Каква е разликата между това само да ти „порасне работата“ и това наистина „да си тежиш на мястото“? Кога така нареченото развитие не води до съзряване и дори го блокира? Как така въпреки всичко, което успешно постигаме, продължава да има сфери, в които се връщаме постоянно в една и…

Травма и изцеление: връщане към целостта

ТРАВМА И ИЗЦЕЛЕНИЕ: ВРЪЩАНЕ КЪМ ЦЕЛОСТТА 11 април 2018, ул. Цанко Церковски 36, ет.2 Забелязал ли си, че определена травма, която си изживял, ограничава потенциала ти? Че в живота ти има повтаряеми модели на поведение, нежелателни импулсивни реакции, страхове или желание за контрол? Че в дадени ситуации “замръзваш” и губиш ума и дума или пък…

Разчупи изолацията

Разчупи изолацията Откога не си говорил с някой за важните неща? Рядко се заговаряш с друг, така че да се чуеш – да се чуеш, без да се надвикваш; да чуеш себе си, а не просто него. Да се чуеш за нещата, които не ти дават мира или пък нещата, които ти носят мир; нещата,…