Какво е коучингът с фокус върху решенията?

 

coaching-de-vidaВидео въведение: какво представлява една примерна коучинг сесия.

 

Видео: защо точно коучинг, няма ли българска дума?

 

Разказ от първа ръка: Виктория 

Разказ от първа ръка: Изабел

 

Коучингът с фокус върху решенията произлиза от Solution Focused Brief Therapy. (повече за произхода на SFBT виж тук). Това е подход, който помага на хората да влязат в контакт с личния си потенциал за намиране на решения, осъществяване на лична промяна или преодоляване на конкретни проблеми. Хората се радват на полезна промяна дори след само една среща, без безрезултатни, мъчителни и проточващи се във времето консултации и съвети. Ролята на коуча е внимателно създадена така, че да не оставя следи в уникалния път на клиента. Коучът не дава съвети, не влиза в ролята на консултант, нито на психоанализатор. Той повежда клиента чрез серия от въпроси към неговите собствени решения, идеи и отговори.

 

 

КАКВО РАЗЛИЧНО ДАВА КОУЧИНГЪТ НА КЛИЕНТА?

 

– полезно и непокровителствено човешко взаимодействие

 

1401164889Коучингът с фокус върху решенията помага на хората да обмислят своето предизвикателство в контекста на взаимодействие с друг човек – да се свържат с някой и да изкажат на глас мислите си, без той да се опитва да ги моделира. От една страна хората са най-социалните същества – взаимодействието с други хора само по себе си понякога се оказва решаващо за намирането на решение. От друга страна за да е полезно, това взаимодействие трябва да е, както аз обичам да го наричам, благоговейно – то не трябва да накърнява личната територия и уникалност на човешката душа. Вследствие на десетилетия търсения и емпирични изследвания подходът с фокус върху решенията е сведен именно до това – да се съдейства на клиента да достигне собствената си цел по начин, който той сам създаде и чрез сили, до които сам стигне в себе си. В този разговор експертът по житейския казус и неговото решение е клиентът, не коучът.

 

– нова гледна точка и/или идеи за нови действия

 

Change-Your-Perspective-To-Change-Your-LifeОсновни неща, които клиентът може да получи в резултат на разговора, са 1. свобода и облекчение; 2. промяна на гледната точка; 2. идеи за ново решение. Известни са думите на Айнщайн, че не можем да решим даден проблем, ако изхождаме от мисленето, с което сме стигнали до него. Затова е толкова ценна промяната на гледната точка, възможна благодарение на подхода за фокус върху решенията. От друга страна знаем също думите на Джеферсън, че ако искаме нещо, което не сме имали преди, трябва да сме готови да направим нещо, което не сме правили преди. Затова е толкова ценна възможността да ни хрумнат нови идеи за действие.

 

– няма опасност да бъдеш “объркан”

 

Коучингът не е психотерапия, той не поставя диагнози и не предписва решения или лечение. Коучинг разговорът не носи опасност, той е практичен, полезен разговор, който помага на клиента в пътя по постигане на личните му цели или справяне с упорити житейски казуси.

 

 

Продължителност на коучинг сесията – 1-1,5 ч.

Цена за една сесия – 40 лв

Цена за три сесии – 100 лв

 

Ако не сте сигурни, дали коучингът би бил полезен точно за вас, аз съм на разположение за безплатен въвеждащ разговор на naturallearningbg @ gmail.com или 0887886060.

Може също да следите фейсбук групата Коучинг с Гая.