Взаимна академия за естествено учене

Когато получиш – дай; когато научиш – научи другите.
– Мая Анджелоу

Взаимната академия е общност за учене, в която се събираме най-малко два пъти месечно, за да да се учим един от друг и да експериментираме в търсене на наш педагогически и организационен (училищен) отворен модел, основан на мотивацията (тип open source) за естествено учене. Моделът ще може да се ползва като база за създаване на ново училище.

Естественото учене се използва като обединяващ термин за подход, който е в хармония с вродените механизми за учене и развитие на човека и не накърнява човешкото достойнство на децата чрез методи като насилие, манипулация и др.

 

child learningДългосрочната цел на академията е създаване на училище.

Краткосрочната цел на академията е чрез процес на едногодишно съвместно учене да създадем общност със споделени протоколи за общуване, постигане на цели и разрешаване на конфликти, които насърчават човешкото развитие, разнообразието и взаимодействието. Ако в процеса на учене в академията до лятото на 2018 г. членовете на тази общност успеят да осъществят значим, удовлетворяващ растеж, желание за принадлежност и съвместно посвещение на бъдещата цел на училището, ще пристъпим към работа по дългосрочната цел.

Ако желаете да се включите в събиранията на академията, следете фейсбук страницата Естествено учене, където обявяваме нашите сбирки.

Вход – 5 лв. за покриване на наема на залата.

24 май 2017-1  IMG_2226 IMG_20170625_184003 Сесия 5 IMG_20170829_183629[1]  19420738_1632939416716635_7518013484303738764_nIMG_20170625_175208IMG_20170625_175219