OLYMPUS DIGITAL CAMERA

          Ученето в контекста на:

  • ключови изследвания в психологията, педагогиката, когнитивните науки
  • над 15 автора в областта на образованието, преведени от водещата
  • нова парадигма в полза на уникалния човешки потенциал
  • ценностите (човечност, свобода, отговорност, съзидателност) в ученето
  • водещи партньори и практици от Дания, Израел, Великобритания, Германия

 

          Описание:

Как учи човекът?

Какво е нужно да научи човекът?

Какво е участието на възрастните за ученето на децата?

В търсене на тези отговори, концепцията за Естествено учене не е най-модерният метод за по-ефективно усвояване на максимален обем информация. Естественото учене е вроденият природен механизъм за осъществяване на човешкия потенциал. Това учене е много повече от самоцелен стремеж към ерудиция – то е средство за комплексното развитие на човека от дете до възрастен.